migraine- spanningshoofdpijn-clusterhoofdpijn

Donateurs

Enkel door financiële steun kunnen onze doelen gerealiseerd worden. Aangezien we een rechtsgeldige feitelijke vereniging zijn mogen we enkel schenkingen aanvaarden en bedrijfsnamen vermelden ( geen logo's) Bij voorbaat bedankt voor uw steun! Statuten zijn op eenvoudig verzoek opvraagbaarBE 06 9731 6254 1722

LVCK
met vermelding " schenking" en de naam van uw bedrijf of zaak.

De vereniging kreeg de steun van:

Leonardo Lyceum sito/7 uit Deurne